Saltar al contenido

Examen 7° KYU

Examen para ascenso de grado
7° KYU

 

KATA / BUNKAI:

 • Taikioki Shodan
 • Taikioko Nidan
 • Taik

 

KIHON – Convenciones:

 • Zenkutsu dachi (ZE)
 • Kokutsu dachi (KO)
 • Kiba dachi (KI)
 • Jodan (JO)
 • Chudan (CH)

 

KIHON – Ejecución:

 1. MAE: Oi tsuki jodan (ZE) – 5 veces
  UCHIRO: Age uke (ZE) – 5 veces
 2. MAE: Gyaku tsuki chudan (ZE) – 5 veces
  UCHIRO: Gedan barai (ZE) – 5 veces
 3. MAE: Mae geri (ZE) – 5 veces
  MAWATE: Yoko geri (KI) – 3 veces

KUMITE:

 • Gohon Kumite Jodan.
 • Gohon Kumite Shudan.

 

 

¿Deseas saber más?